Opinie RIO

 • UCHWAŁA Nr II-00320-101/20

  2020-09-22 11:46:43

  w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Burmistrza Czarnej Białostockiej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 r.

 • Uchwala Nr RIO.II-313-45/120

  2020-07-15 11:51:56

  w sprawie wyrażenia opinii o możliwości spłaty przez Gminę Czarna Białostocka kredytu długoterminowego w łącznej wysokości 4.400.000 zł przeznaczonego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2020 rok w kwocie 2.500.000 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 1.900.000 zł.

 • UCHWAŁA Nr II-00321-106/20

  2020-04-21 15:11:40

  w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Czarna Białostocka sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok.

 • UCHWAŁA Nr II-00312-120/20

  2020-02-11 13:00:33

  UCHWAŁA Nr II-00312-120/20 w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu oraz o możliwości sfinansowania deficytu przewidzianego na 2020 rok w budżecie gminy Czarna Białostocka

 • UCHWAŁA Nr IV-00311-15/19

  2020-01-07 13:41:45

  w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarna Białostocka na lata 2020-2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2029.

 • UCHWAŁA Nr IV-00310-15/19

  2020-01-07 13:40:34

  w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez gminę Czarna Białostocka

 • UCHWAŁA Nr IV-00320-11/19

  2019-10-01 12:11:35

  w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Burmistrza Czarnej Białostockiej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za i półrocze 2019 r.

 • UCHWAŁA Nr IV-00313-4/19

  2019-07-29 11:32:10

  w sprawie wyrażenia opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego w kwocie 4.500.000 zł planowanego do zaciągnięcia przez Miasto i Gminę Czarna Białostocka

 • UCHWAŁA Nr IV-00321-12/19

  2019-05-09 11:52:43

  w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Czarnej Białostockiej sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok.

 • UCHWAŁA Nr IV-00312- 6/19

  2019-01-18 13:33:07

  w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu i o prawidłowości planowanej kwoty długu przedstawionych przez Miasto i Gminę Czarna Białostocka.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Skorulski

Data wytworzenia: 2018-12-07

Wprowadzający: Wojciech Skorulski

Modyfikujący: Wojciech Skorulski

Data modyfikacji: 2018-12-07

Opublikował: Wojciech Skorulski

Data publikacji: 2018-12-07