Informacja

 

W dniu 30.09.2003r. Rada Miejska w Czarnej Białostockiej podjęła uchwałę nr XI / 79 /03 w sprawie przekształcenia Przedsiębiorstwa Komunalnego w Czarnej Białostockiej zakładu budżetowego gminy w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z dniem 01.01.2004r.

 

W dniu 11.03.2004r w Kancelarii notariusza Andrzeja Halickiego Burmistrz Czarnej Białostockiej Pan Tadeusz Matejko podpisał Akt Założycielski „Przedsiębiorstwa Komunalnego” w Czarnej Białostockiej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - Repertorium A numer 1353 / 2004.

W dniu 30.03.2004r Burmistrz Czarnej Białostockiej jako jedyny udziałowiec „Przedsiębiorstwa Komunalnego” w Czarnej Białostockiej Sp. z o.o. przed notariuszem Andrzejem Halickim wniósł zmiany do Aktu Założycielskiego ustalającego tekst jednolity umowy spółki - Repertorium A numer 1899 / 2004.

W dniu 31.03.2004r. Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego na posiedzeniu niejawnym wpisał do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000202586  „Przedsiębiorstwo Komunalne” w Czarnej Białostockiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

AKTUALNE DANE SPÓŁKI

1. Jedyny wspólnik - Gmina Czarna Białostocka.

2. Udziały 1 094 szt. po 500,00 zł każdy wartość udziałów 20 704 500,00 zł.

3. Jednoosobowy Zarząd Spółki: Prezes Zarządu - Pan Piotr Skiepko - powołany uchwałą Rady Nadzorczej nr 2/2004 z dnia 19.03.2004r.

4. Rada Nadzorcza Spółki:

1. Iwona Mocniak

2. Marcin Orysiak

3. Wojciech Maliszewski

4. Tadeusz Hościło.

Przedmiot działalności spółki.

Podstawą działalności spółki jest wytwarzanie, przesył i dystrybucja ciepła, pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody, odbiór i oczyszczanie ścieków.

Od dnia 01.03.2007r. spółka zaprzestała administrowania zasobów mieszkaniowych gminy, a od 01.07.2007r. administrowania wspólnot mieszkaniowych miasta Czarna Białostocka.

6. Stan zatrudnienia - 38 osób.

7. Obiekty Przedsiębiorstwa Komunalnego w Czarnej Białostockiej Sp. z o.o. - na dzień rejestracji spółki:

- Zakład Energetyki Cieplnej w Czarnej Białostockiej ul. Fabryczna - moc zainstalowana 14,5 MW

- Stacja Uzdatniania Wody w Czarnej Białostockiej ul. Piłsudskiego 62 - średnia wydajność 1 326 m3 / d

- Stacja Uzdatniania Wody w Czarnej Wsi Kościelnej - średnia wydajność 312 m3 / d

- Stacja Uzdatniania Wody w Niemczynie - średnia wydajność 608 m3 / d

- Przepompownia wody w Jezierzysku

- Oczyszczalnia ścieków - średnia wydajność 690 m3 / d

- Przepompownie ścieków zlokalizowane na terenie gminy Czarna Białostocka w ilości 16 szt.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Lulkiewicz

Wprowadzający: Tomasz Lulkiewicz

Data modyfikacji: 2009-06-22

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2009-06-22