Tryb działania władz publicznych i ich jednostek organizacyjnych

Dom Kultury działa na podstawie:

  • ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadze-niu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123),

  • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591),

  • Statutu Domu Kultury w Czarnej Białostockiej zatwierdzonego uchwałą Nr XLVI/291/02 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 28 maja 2002 r.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miejska

Wprowadzający: Rada Miejska

Data modyfikacji: 2009-06-22

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2009-06-22