Informacja

Straż Miejska w Czarnej Białostockiej jest jednostką organizacyjną gminy i działa od 1.04.1992 roku. Szczegółowy zakres, kompetencje, uprawnienia i sposób organizacji określa ustawa o strażach gminnych z dnia 29 sierpnia 1997 roku Dz. U. Nr. 123 póz. 779, oraz regulamin straży miejskiej nadany Uchwałą Rady Miejskiej Nr. XXI /128 / 2000 z dnia 7 marca 2000 roku. Straż Miejska nie posiada własnych środków transportowych. Przy wykonywaniu zadań korzysta z środków transportowych Urzędu Miejskiego. Siedziba Straży Miejskiej mieści się w budynku przy ul. Torowej 9 , którego właścicielem jest Urząd Miejski, gdzie zajmuje lokal o powierzchni około 10 m 2. Wyposażenie biura standardowe. Nie posiadamy komputera. Na wyposażeniu znajduje się także telefon komórkowy.

Interesanci załatwiani są w komendzie straży miejskiej codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8-9 lub mogą zgłosić interwencję telefonicznie pod numerem telefonu 7-101-113 lub 605-064-336.

Rodzaj prowadzonej dokumentacji nie jest obecnie określony. W sejmie trwają prace nad nowelizacją ustawy o strażach gminnych. Prowadzona dokumentacja przez Straż Miejską jest obecnie podporządkowana statystkom podejmowanych działań. Udostępnienie akt może nastąpić tylko i wyłącznie po przedstawieniu pisemnego upoważnienia do kontroli osobom do tego upoważnionym przez Burmistrza Miasta.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miejska

Wprowadzający: Rada Miejska

Data modyfikacji: 2009-06-19

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2009-06-19