Obwieszczenie o wszczęciu postępowania GP.6733.5.2019

OBWIESZCZENIE

w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 05 czerwca 2019 r. zostało wszczęte na wniosek „Przedsiębiorstwa Komunalnego” w Czarnej Białostockiej Sp. z o. o., ul. Piłsudskiego 62, 16-020 Czarna Białostocka, zmieniony wnioskiem z dnia 10 czerwca 2019 r., postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na przedsięwzięcie pn.: budowa stacji uzdatniania wody wraz ze zbiornikiem wyrównawczym, studni bezodpływowej na ścieki z chlorowni, studni bezodpływowej na ścieki sanitarne, instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych: 49/11 i 49/12 położonych w obrębie geodezyjnym Niemczyn, gm. Czarna Białostocka.

W związku z powyższym informuje się, że w tutejszym Urzędzie w pokoju Nr 111 strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Dobrowolska-Żmiejko

Data wytworzenia: 2019-06-12

Wprowadzający: Urszula Dobrowolska-Żmiejko

Modyfikujący: Urszula Dobrowolska-Żmiejko

Data modyfikacji: 2019-06-12

Opublikował: Urszula Dobrowolska-Żmiejko

Data publikacji: 2019-06-12