Ochrona środowiska

 • Zawiadomienie

  2020-01-09 09:30:21

  Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji polegającej na „Budowie ulicy Myśliwskiej w Czarnej Białostockiej”, w związku z wnioskiem Gminy Czarna Białostocka, ul. Torowa 14A, 16-020 Czarna Białostocka, z dnia 29 listopada 2019 r.

 • Zawiadomienie

  2020-01-09 09:28:04

  Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji polegającej na „Budowie ulic na osiedlu „Pierekały” w Czarnej Białostockiej: Brzozowej, Jesionowej, Klonowej, Dębowej, Grabowej i Świerkowej”, w związku z wnioskiem Gminy Czarna Białostocka, ul. Torowa 14A, 16-020 Czarna Białostocka, z dnia 29 listopada 2019 r.

 • Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Czarna Białostocka za 2018 rok

  2020-01-08 12:19:22

 • Zawiadomienie

  2019-12-23 12:32:26

  Zawiadomienie o wystąpieniu w dniu 23 grudnia 2019 roku do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku i Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku o wyrażenie opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sieci elektroenergetycznej – wprowadzeń napowietrznych linii 110 kV i linii światłowodowych do modernizowanej stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Polanka”, w związku z wnioskiem PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Łukasza Grzelaka, Pracownia Projektowa Enspro Sp. z o.o., ul. Białostocka 5, 16-070 Łyski, z dnia 17 grudnia 2019 r.

 • Zawiadomienie

  2019-12-20 08:19:55

  Zawiadamia się, że w dniu 17 grudnia 2019 r. zostało wszczęte na żądanie PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Łukasza Grzelaka, Pracownia Projektowa Enspro Sp. z o.o., ul. Białostocka 5, 16-070 Łyski, postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji polegającej na „Budowie sieci elektroenergetycznej – wprowadzeń napowietrznych lini 110 kV i linii światłowodowych do modernizowanej stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Polanka”.

 • Zawiadomienie

  2019-12-02 13:46:32

 • Zawiadomienie

  2019-12-02 13:43:58

 • Obwieszczenie

  2019-11-19 09:57:26

 • Zawiadomienie

  2019-11-13 09:03:53

 • Zawiadomienie

  2019-11-04 09:12:13

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Skorulski

Data wytworzenia: 2016-10-07

Wprowadzający: Wojciech Skorulski

Modyfikujący: Wojciech Skorulski

Data modyfikacji: 2016-10-07

Opublikował: Wojciech Skorulski

Data publikacji: 2016-10-07