Ochrona środowiska

 • Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Czarna Białostocka za 2019 r

  2020-11-27 11:59:49

 • Obwieszczenie

  2020-09-02 10:55:48

  Zawiadamienie o wydaniu w dniu 02 września 2020 roku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu punktu do zbierania złomu i innych odpadów na nieruchomości Nr geod. 1594/10 w obrębie geod. Czarna Białostocka.

 • Zawiadomienie

  2020-08-17 09:26:54

  Burmistrz Czarnej Białostockiej działając na podstawie z art. 10 § 1 k.p.a. (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 t.j.) informuje o zakończeniu postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji polegającej na na utworzeniu punktu do zbierania złomu i innych odpadów na nieruchomości Nr geod. 1594/10 w obrębie geod. Czarna Białostocka, w związku z wnioskiem Firmy Handlowej „Sakowicz” Grzegorz Sakowicz z/s w Czarnej Białostockiej, z dnia 02 lipca 2020 r.

 • Zawiadomienie

  2020-07-24 11:53:02

  Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 k.p.a. (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) oraz art. 64, art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) zawiadamia się, o wystąpieniu w dniu 24 lipca 2020 roku do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku i Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku o wyrażenie opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia.

 • Obwieszczenie

  2020-07-17 09:26:08

  Ocena oddziaływania na środowisko w sprawie zmiany wydanej w dniu 08 lipca 2016 r., znak: RI.6220.9.2015, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji polegającej na budowie instalacji do pirolizy opon i krakingu plastików w istniejącym budynku na nieruchomości położonej w Czarnej Białostockiej Nr ewidencyjny działki 1578/62 (po podziale 1578/155).

 • Zawiadomienie

  2020-07-13 12:55:01

  Zawiadomienie o wszczęciu w dniu 02 lipca 2020 r. na żądanie Firmy Handlowej „Sakowicz” Grzegorz Sakowicz z/s w Czarnej Białostockiej, postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji polegającej na utworzeniu punktu do zbierania złomu i innych odpadów na nieruchomości Nr geod. 1594/10 w obrębie geod. Czarna Białostocka.

 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie 6 budynków mieszkalnych jednorodzinnych” na nieruchomości Nr geod. 76 we wsi Złota Wieś

  2020-06-09 11:57:56

 • Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Czarna Białostocka za 2019 rok

  2020-04-30 09:10:13

  Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Czarna Białostocka za 2019 rok

 • Zawiadomienie

  2020-04-08 08:42:41

  Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji polegającej na „Budowie 6 budynków mieszkalnych jednorodzinnych” na nieruchomości Nr geod. 76 we wsi Złota Wieś, w związku z wnioskiem Pani Joanny Szulżyk, zam. Białystok, z dnia 19 lutego 2020 r.

 • Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku

  Miniaturka artykułu
  2020-04-07 10:00:28

  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie drogi ekspresowej S – 19 w wariantach 1 - 4 na odcinku: Sokółka - Korycin z podłączeniem do drogi krajowej nr 19 (klasy GP) lub w wariancie 5 na odcinku Sokółka - Czarna Białostocka – Dobrzyniewo Duże wraz z budową, rozbudową i przebudową dróg innej kategorii oraz niezbędnej infrastruktury.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Skorulski

Data wytworzenia: 2016-10-07

Wprowadzający: Wojciech Skorulski

Modyfikujący: Wojciech Skorulski

Data modyfikacji: 2016-10-07

Opublikował: Wojciech Skorulski

Data publikacji: 2016-10-07