Ochrona środowiska

 • Zawiadomienie

  2023-05-31 08:32:49

  Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji polegającej na „Remoncie dróg powiatowych Nr 2299B – ul. Piłsudskiego i Nr 2301B – ul. Kościelna w Czarnej Białostockiej”.

 • Zawiadomienie

  2023-05-30 08:33:42

  Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji polegającej na budowie instalacji fotowoltaicznej „JMPV” w miejscowości Brzozówka Ziemiańska w gminie Czarna Białostocka na działkach nr 109, 114, 116, 118.

 • Obwieszczenie

  2023-05-29 09:04:21

  Obwieszczenie o wydaniu w dniu 29 maja 2023 roku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie „Rozbudowie Centrum Badawczo-Rozwojowego Technologii Rolniczej firmy Cynkomet Sp. z o. o. w Czarnej Białostockiej na działkach o numerach ewidencyjnych 1578/35, 1578/92, 1578/130, 1578/132 gmina Czarna Białostocka.

 • Zawiadomienie

  2023-05-24 08:08:46

  Zawiadomienie o wystąpieniu w dniu 28 kwietnia 2023 roku do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku i Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku o wyrażenie opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Remont dróg powiatowych Nr 2299B – ul. Piłsudskiego i Nr 2301B – ul. Kościelna w Czarnej Białostockiej”, w związku z wnioskiem Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku, Zaścianki, ul. Szosa Baranowicka 37, 15-522 Białystok z dnia 23 marca 2023 r. (data wpływu: 27.03.2023 r.).

 • Obwieszczenie

  2023-05-12 08:21:06

  Zawiadomienie o wydaniu w dniu 11 maja 2023 roku decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego zakładu - Promostal Sp. z o.o. Sp. k. o halę produkcyjno -magazynową F z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr geod.: 1578/89 obręb Czarna Białostocka, gm. Czarna Białostocka, pow. białostocki, woj. podlaskie.

 • Zawiadomienie

  2023-05-10 10:57:07

  Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji polegającej na „Rozbudowie Centrum Badawczo-Rozwojowego Technologii Rolniczej firmy Cynkomet Sp. z o. o. w Czarnej Białostockiej na działkach o numerach ewidencyjnych 1578/35, 1578/92, 1578/130, 1578/132 gmina Czarna Białostocka, powiat białostocki”.

 • Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Czarna Białostocka w 2022 r.

  2023-04-28 09:04:55

  Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Czarna Białostocka w 2022 r.

 • Zawiadomienie

  2023-04-20 08:05:20

  Zawiadomienie o wystąpieniu w dniu 20 kwietnia 2023 roku do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku i Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku o wyrażenie opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego zakładu - Promostal Sp. z o.o. Sp. k. o halę produkcyjno -magazynową F z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr geod.: 1578/89 obręb Czarna Białostocka, gm. Czarna Białostocka, pow. białostocki, woj. Podlaskie.

 • Zawiadomienie

  2023-04-20 08:01:53

  Zawiadomienie o wszczęciu na żądanie Promostal Sp. z o.o. Sp. k., ul. Fabryczna 7/29, 16-020 Czarna Białostocka, postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego zakładu - Promostal Sp. z o.o. Sp. k. o halę produkcyjno -magazynową F z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr geod.: 1578/89 obręb Czarna Białostocka, gm. Czarna Białostocka, pow. białostocki, woj. Podlaskie.

 • Zawiadomienie

  2023-03-31 10:16:10

  Zawiadomienie o wszczęciu w dniu 27 marca 2023 r. na żądanie Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku, Zaścianki, ul. Szosa Baranowicka 37, 15-522 Białystok, postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji pn. „Remont dróg powiatowych Nr 2299B – ul. Piłsudskiego i Nr 2301B – ul. Kościelna w Czarnej Białostockiej”, w związku z wnioskiem z dnia 23 marca 2023 r. (data wpływu: 27.03.2023 r.).

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Skorulski

Data wytworzenia: 2016-10-07

Wprowadzający: Wojciech Skorulski

Data modyfikacji: 2016-10-07

Opublikował: Wojciech Skorulski

Data publikacji: 2016-10-07