Ochrona środowiska

 • Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie 6 budynków mieszkalnych jednorodzinnych” na nieruchomości Nr geod. 76 we wsi Złota Wieś

  2020-06-09 11:57:56

 • Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Czarna Białostocka za 2019 rok

  2020-04-30 09:10:13

  Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Czarna Białostocka za 2019 rok

 • Zawiadomienie

  2020-04-08 08:42:41

  Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji polegającej na „Budowie 6 budynków mieszkalnych jednorodzinnych” na nieruchomości Nr geod. 76 we wsi Złota Wieś, w związku z wnioskiem Pani Joanny Szulżyk, zam. Białystok, z dnia 19 lutego 2020 r.

 • Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku

  Miniaturka artykułu
  2020-04-07 10:00:28

  Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie drogi ekspresowej S – 19 w wariantach 1 - 4 na odcinku: Sokółka - Korycin z podłączeniem do drogi krajowej nr 19 (klasy GP) lub w wariancie 5 na odcinku Sokółka - Czarna Białostocka – Dobrzyniewo Duże wraz z budową, rozbudową i przebudową dróg innej kategorii oraz niezbędnej infrastruktury.

 • Obwieszczenie

  2020-03-27 08:33:30

  Obwieszczenie o wydaniu w dniu 26 marca 2020 roku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie 8 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z infrastrukturą techniczną i zjazdami wraz z podziałem istniejącej działki na działki budowlane i działki pod drogi dojazdowe wewnętrzne” na nieruchomości Nr geod. 351 w Czarnej Białostockiej.

 • Obwieszczenie

  2020-03-17 09:13:24

  Obwieszczenie o wydaniu w dniu 17 marca 2020 roku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie 5 budynków mieszkalnych jednorodzinnych” na nieruchomości Nr geod. 51/5 we wsi Oleszkowo.

 • Zawiadomienie

  2020-03-12 09:29:26

  Zawiadomienie o o zakończeniu postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji polegającej na „Budowie 8 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z infrastrukturą techniczną i zjazdami wraz z podziałem istniejącej działki na działki budowlane i działki pod drogi dojazdowe wewnętrzne” na nieruchomości Nr geod. 351 w Czarnej Białostockiej.

 • Zawiadomienie

  2020-03-05 08:25:45

  Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji polegającej na „Budowie 5 budynków mieszkalnych jednorodzinnych” na nieruchomości Nr geod. 51/5 we wsi Oleszkowo.

 • Obwieszczenie

  2020-03-04 11:14:52

  Obwieszczenie o wydaniu w dniu 04 marca 2020 roku postanowienia w przedmiocie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do pirolizy opon i krakingu plastików w istniejącym budynku na nieruchomości położonej w Czarnej Białostockiej Nr ewidencyjny działki 1578/62, w związku z wnioskiem firmy „Ekosplit” Sp. z o.o., ul. Fabryczna 7/23, 16-020 Czarna Białostocka.

 • Zawiadomienie

  2020-02-24 10:34:09

  Zawiadomienie o wszczęciu w dniu 28 stycznia 2020 r. na żądanie Pani Joanny Szulżyk, zam. Białystok, postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji polegającej na „Budowie 6 budynków mieszkalnych jednorodzinnych” na nieruchomości Nr geod. 76 we wsi Złota Wieś.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Skorulski

Data wytworzenia: 2016-10-07

Wprowadzający: Wojciech Skorulski

Modyfikujący: Wojciech Skorulski

Data modyfikacji: 2016-10-07

Opublikował: Wojciech Skorulski

Data publikacji: 2016-10-07