Projekty uchwał na XLV sesję Rady Miejskiej w dniu 9 października 2018 r.

O G Ł O S Z E N I E

 

            Informuję, iż w dniu 9 października 2018 r. (wtorek) o godz. 15:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej przy ul. Torowej 14A, odbędzie się XLV sesja Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Miejskiej z dnia 30 sierpnia 2018 r.
 3. Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza Czarnej Białostockiej w okresie między sesjami Rady Miejskiej.
 4. Informacja Burmistrza Czarnej Białostockiej o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach podległych gminie, za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów:
  • Przedszkola „Kraina Marzeń” w Czarnej Białostockiej,
  • Szkoły Podstawowej nr 1 w Czarnej Białostockiej,
  • Szkoły Podstawowej nr 2 w Czarnej Białostockiej,
  • Szkoły Podstawowej w Czarnej Wsi Kościelnej.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o przyjętych w 2018 r. oświadczeniach majątkowych (za rok 2017 oraz w związku z upływem kadencji).
 6. Informacja Burmistrza Czarnej Białostockiej o przyjętych w 2018 r. oświadczeniach majątkowych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarna Białostocka na lata 2018 – 2024.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarna Białostocka na 2018 rok.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czarna Białostocka na lata 2017 – 2021.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży nieruchomości jako lokal mieszkalny.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości gruntowej nr 1142/13 obręb Czarna Białostocka na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy.
 12. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski zgłoszone przez radnych na poprzedniej sesji oraz w okresie między sesjami.
 13. Interpelacje, wnioski, pytania, oświadczenia, komunikaty i apele radnych.
 14. Zamknięcie sesji.

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miejska

Data wytworzenia: 2018-09-27

Wprowadzający: Bożena Kucharewicz

Data modyfikacji: 2018-10-01

Opublikował: Bożena Kucharewicz

Data publikacji: 2018-10-01