Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna opałowego mieszanego

Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej ogłasza przetarg na sprzedaż drewna opałowego mieszanego  w ilości 26,39 m 3 zgromadzonego na działce Gminy Czarna Białostocka o nr 1066/6 przy ul. Piłsudskiego 60 w Czarnej Białostockiej.

Przetarg odbędzie się w dniu 23 lutego 2018 roku o godzinie 11 00 w Urzędzie Miejskim przy ulicy Torowej 14A sala 102 w Czarnej Białostockiej

Oględziny przedmiotu sprzedaży możliwe będą na Targowicy Miejskiej w Czarnej Białostockiej przy ul. Piłsudskiego 60 w terminie od 05 lutego do 22 lutego 2018 roku w godzinach od 8 00  do 14 00 . Do przetargu przeznaczone zostało drewno opałowe mieszane w ilości 26,39 m 3 .

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie do godziny 10 45 dnia 23 lutego 2018 roku wadium w kasie urzędu w wysokości 10% ceny wywoławczej.

Cena wywoławcza 2.559,83 złotych.

Organizator przetargu zastrzega prawo zamknięcia przetargu bez podania przyczyny

Informacje dodatkowe:

Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu.

Wadium złożone przez oferentów, którzy nie wygrali, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia wygrania przetargu lub jego zamknięciu.

Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Barbara Piechowska

Data wytworzenia: 2018-02-05

Wprowadzający: Wojciech Skorulski

Data modyfikacji: 2018-02-05

Opublikował: Wojciech Skorulski

Data publikacji: 2018-02-05