Informacja

Burmistrz Czarnej Białostockiej działając na podstawie art. 37 ust. 1, pkt 2 lit. f) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w roku 2015 nie udzielono osobom prawnym i fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej ulg, odroczeń, umorzeń, ani też nie rozłożono na raty spłat podatków lub opłat w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Jacek Chrulski

Wprowadzający: Jacek Chrulski

Data modyfikacji: 2016-05-17

Opublikował: Wojciech Skorulski

Data publikacji: 2016-05-17