OGŁOSZENIE o SPRZEDAŻY w trybie nieograniczonego przetargu ustnego

OGŁOSZENIE o SPRZEDAŻY

w trybie nieograniczonego przetargu ustnego

 

W dniu 24 lipca 2013r. o godz. 10.00 w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Białostockiej przy ul. Tartacznej 5 odbędzie się otwarty ustny przetarg na sprzedaż samochodu pożarniczego Jelcz 004, nr rej. BIA 76FH, rok produkcji 1984, cena wywoławcza 4.750,00 zł, rozpoczęcie licytacji o godzinie 10.00.

Pojazd można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00 w Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Białostockiej przy ul. Tartacznej 5.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej pojazdu do kasy Urzędu najpóźniej w dniu przetargu do godz. 9.30. Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu.

Wadium wniesione przez oferentów, którzy nie wygrali przetargu zwraca się w terminie do 7 dni odpowiednio od dnia wygrania przetargu lub jego zamknięcia. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży zostanie zawarta w dniu zakupu.

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Tadeusz Matejko

Wprowadzający: Tadeusz Matejko

Data modyfikacji: 2013-06-27

Opublikował: Wojciech Skorulski

Data publikacji: 2013-06-27