Zapytanie ofertowe na wykonanie tablicy pamiątkowej

Dotyczy realizacji projektu: „Termomodernizacja budynków Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Czajkowskiego w Czarnej Białostockiej”, dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, Poddziałania 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne, na podstawie umowy Nr UDA-RPPD.05.03.01-20-0066/16-00.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Pyżyk

Data wytworzenia: 2018-01-18

Wprowadzający: Wojciech Skorulski

Data modyfikacji: 2018-01-18

Opublikował: Wojciech Skorulski

Data publikacji: 2018-01-18