Ogłoszenie o zwołaniu sesji - 29 grudnia 2017 r.

Informuję, iż w dniu 29 grudnia 2017 r. (piątek) o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej przy ul. Torowej 14A (pokój nr 102), odbędzie się nadzwyczajna XXXVIII sesja Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
  2. Omówienie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarna Białostocka na lata 2018 – 2024.
  3. Omówienie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarna Białostocka na 2018 rok.
  4. Omówienie i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVII/172/16 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Białostockiego zarządzania publicznymi drogami powiatowymi.
  5. Omówienie i podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Czarna Białostocka przez inne niż Gmina Czarna Białostocka osoby prawne lub osoby fizyczne oraz trybu
    i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
  6. Zamknięcie sesji.

Wiceprzewodniczący Rady
Radosław Tercjak

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miejska

Data wytworzenia: 2017-12-22

Wprowadzający: Bożena Kucharewicz

Data modyfikacji: 2017-12-22

Opublikował: Bożena Kucharewicz

Data publikacji: 2017-12-22