Ogłoszenie o zwołaniu sesji - 29 sierpnia 2017 r.

O G Ł O S Z E N I E

Informuję, iż w dniu 29 sierpnia 2017 r. (wtorek) o godz. 15:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej przy ul. Torowej 14A, odbędzie się XXXIV sesja Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza Czarnej Białostockiej w okresie między sesjami Rady Miejskiej.
 3. Przedstawienie przez Burmistrza informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2017 r.
 4. Przedstawienie przez Burmistrza informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy za pierwsze półrocze 2017 r.
 5. Przedstawienie przez Burmistrza informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2017 r.
 6. Przyjęcie sprawozdania Burmistrza Czarnej Białostockiej z wykonania uchwał Rady Miejskiej za pierwsze półrocze 2017 r.
 7. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za pierwsze półrocze 2017 r.
 8. Sprawozdanie z działalności Komisji ds. Komunalnych, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska za pierwsze półrocze 2017 r.
 9. Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Rolnictwa za pierwsze półrocze 2017 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji dla Gminy Czarna Białostocka na lata 2017 – 2023.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVI/163/16 z 15 listopada 2016 roku w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Czarna Białostocka na lata 2016- 2020.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017-2019.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Przedszkola „Kraina Marzeń” w Czarnej Białostockiej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia działki nr 1486/3 obręb Czarna Białostocka.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o wniosku dotyczącym uznania lasów za ochronne przedłożonego przez Nadleśnictwo Knyszyn.
 16. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski zgłoszone przez radnych na poprzedniej sesji oraz w okresie między sesjami.
 17. Interpelacje, wnioski, pytania, oświadczenia, komunikaty i apele radnych.
 18. Zamknięcie sesji.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miejska

Data wytworzenia: 2017-08-11

Wprowadzający: Bożena Kucharewicz

Data modyfikacji: 2017-08-11

Opublikował: Bożena Kucharewicz

Data publikacji: 2017-08-11