Informacja nt wyborów sołeckich w roku 2015

W dniach od 2 do 26 marca 2015 r. przeprowadzono w 17 sołectwach wybory sołtysów i rad sołeckich na kadencję 2015 – 2019. Wybrano 17 sołtysów, w tym 4 sołtysów nowych i 13 dotychczasowych. Ogółem, mieszkańcy dokonali wyboru 63 członków rad sołeckich. Trzyosobowe rady sołeckie zostały wybrane w 10 sołectwach, czteroosobowe
w 2 sołectwach i pięcioosobowe w 5 sołectwach.

Ogółem w wyborach udział wzięło 381 osób z 1.644 uprawnionych do głosownia,
co zapewniło średnią frekwencję - 23,18 %. Najwyższą frekwencję odnotowano w sołectwie Łapczyn (54,90 %),a najniższą - w sołectwie Karczmisko (15,79 %).

Serdecznie gratuluję wszystkim Sołtysom i członkom Rad Sołeckich wyboru i życzę w tej służbie dużo zdrowia oraz wszelkiej pomyślności. Mam nadzieję, że działalność na rzecz rozwoju i poprawy jakości życia społeczności sołeckiej przyniesie Państwu wiele radości i satysfakcji, a współpraca z władzami Gminy Czarna Białostocka będzie owocna.

Pięknie dziękuję naszym Mieszkańcom za udział w wyborach sołeckich i Państwa zainteresowanie sprawami gminy.

 

Burmistrz Czarnej Białostockiej
Jacek Chrulski

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski

Wprowadzający: Urząd Miejski

Data modyfikacji: 2015-04-08

Opublikował: Wojciech Skorulski

Data publikacji: 2015-04-08