Informacja o miejscu udostępnienia dokumentów

Burmistrz Czarnej Białostockiej informuje, iż w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej przy ul. Torowej 14A, w pokoju nr 107, udostępniane są do wglądu:

  • oświadczenia majątkowe osób obowiązanych do ich złożenia na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.);
  • informacje wynikające z wykonywania zadań publicznych, w tym protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej i jej Komisji;
  • przepisy prawa miejscowego.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Jacek Chrulski

Data wytworzenia: 2018-01-23

Wprowadzający: Wojciech Skorulski

Modyfikujący: Wojciech Skorulski

Data modyfikacji: 2019-02-08

Opublikował: Wojciech Skorulski

Data publikacji: 2019-02-08