Nabór kandydatów do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego na trzyletnią kadencję

Nabór kandydatów

do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego na trzyletnią kadencję.

Z dniem 30 czerwca 2017 r. kończy się kadencja Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, ciała doradczego i konsultacyjnego w sprawach dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi. Istnienie Rady to także doskonała sposobność do budowania systemu partnerskiej współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi, prowadzenia wspólnych działań na rzecz społeczności lokalnej.

W skład Rady wchodzą przedstawiciele III sektora, Rady Miejskiej i Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej.

Zgodnie z przyjętym trybem powoływania członków, organizacją i trybem działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Czarnej Białostockiej organizacja może zgłosić jednego kandydata spośród swoich członków.

Do zgłoszenia (formularz „Karta zgłoszenia kandydata GRDPP”) podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentowania danej organizacji należy dołączyć:

1) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie wraz z pisemną zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z wyborami i funkcjonowaniem Rady;

2) aktualny odpis KRS lub inny dokument potwierdzający status prawny organizacji zgłaszającej oraz umocowanie osób ją reprezentujących.

Zgłoszenia można wysyłać pocztą na adres Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej ul. Torowa 14A, 16-020 Czarna Białostocka, dostarczyć osobiście lub przesłać elektronicznie na adres: um@czarnabialostocka.pl lub radapozytku@czarnabialostocka.pl w terminie do 16 czerwca 2017 r.

„Karta zgłoszenia kandydata GRDPP” (w załączeniu). Karta jest również dostępna na stronie www.czarnabialostocka.pl w zakładce „Mapa aktywności organizacji pozarządowych” – druki do pobrania.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski

Data wytworzenia: 2017-06-02

Wprowadzający: Wojciech Skorulski

Modyfikujący: Wojciech Skorulski

Data modyfikacji: 2017-06-02

Opublikował: Wojciech Skorulski

Data publikacji: 2017-06-02