Obwieszczenie Burmistrza Czarnej Białostockiej

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

 

Na podstawie art.37 ust.10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 Prawo wodne ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, poz. 1722, poz. 1479 z 2019 r. poz. 125, 534, 1495, poz. 2170) Burmistrz Czarnej Białostockiej podaje do publicznej wiadomości:

 

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Czarna Białostocka w roku 2021.

 

W związku z powyższym Burmistrz Czarnej Białostockiej zawiadamia wszystkich zainteresowanych o możliwości wnoszenia uwag oraz propozycji zmian do tego projektu uchwały.

 

Uwagi oraz propozycje zmian można składać w Urzędzie Miejskim w Czarnej Białostockiej przy ul. Torowej 14A , 16-020 Czarna Białostocka w terminie od 26 lutego 2021r do 18 marca 2021r w następującej formie:

 

1) pisemnie na adres Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej,

2) ustnie do protokołu,

3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres e-mail um@czarnabialostocka.pl

 

 

Uwagi i propozycje zmian do projektu uchwały mogą być składane do dnia 18 marca 2021 roku .

Uwag i propozycje zmian złożone po upływie ww. terminu pozostaną bez rozpatrzenia .

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i propozycji zmian jest Burmistrz Czarnej Białostockiej.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Beata Baciocha

Data wytworzenia: 2021-02-25

Wprowadzający: Beata Baciocha

Modyfikujący: Beata Baciocha

Data modyfikacji: 2021-02-25

Opublikował: Beata Baciocha

Data publikacji: 2021-02-25