Konsultacje społeczne projektu "Program Współpracy Gminy Czarna Białostocka w roku 2019"

Burmistrz Czarnej Białostockiej przedkłada do konsultacji projekt „Program Współpracy Gminy Czarna Białostocka w roku 2019” - podstawowy dokument regulujący współpracę samorządu z organizacjami pozarządowymi .

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność na terenie Gminy Czarna Białostocka, których dziedzina działalności statutowej jest zgodna z charakterem aktu.

Czas trwania konsultacji:

02 - 16 października 2018 r.

Wszelkie uwagi dotyczące konsultowanego projektu należy zgłaszać pisemnie do dnia 16 października do godz. 15:00, korzystając z załączonego „Formularza zgłaszania opinii”, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: promocja@czarnabialostocka.pl  wpisując w tytule „Program Współpracy 2019”.

Informacje o konsultacjach udostępnione są na stronie internetowej www.czarnabialostocka.pl (strona główna), w Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Czarnej Białostockiej.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski

Data wytworzenia: 2018-10-01

Wprowadzający: Wojciech Skorulski

Modyfikujący: Wojciech Skorulski

Data modyfikacji: 2020-04-28

Opublikował: Wojciech Skorulski

Data publikacji: 2018-10-01