OBWIESZCZENIE BURMISTRZA CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ w sprawie projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Czarna Białostocka w roku 2019

Na podstawie art.37 ust.10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.) Burmistrz Czarnej Białostockiej podaje do publicznej wiadomości:

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej w sprawie wykazu kąpielisk zorganizowanych na terenie Gminy Czarna Białostocka w roku 2019.

W związku z powyższym Burmistrz Czarnej Białostockiej zawiadamia wszystkich zainteresowanych o możliwości wnoszenia uwag oraz propozycji zmian do tego projektu uchwały.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski

Data wytworzenia: 2019-01-21

Wprowadzający: Wojciech Skorulski

Modyfikujący: Wojciech Skorulski

Data modyfikacji: 2019-01-21

Opublikował: Wojciech Skorulski

Data publikacji: 2019-01-21