Ochrona środowiska

 • Obwieszczenie

  2021-07-27 11:02:53

  Obwieszenie o wydaniu w dniu 27 lipca 2021 roku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego zakładu produkcji elementów stalowych na nieruchomościach położnych w Czarnej Białostockiej Nr ewid. gruntów 177, 178, 179, obręb Czarna Białostocka, stosownie do wszczętego w dniu 16 czerwca 2021 r. postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji, na wniosek firmy Instalbud Sp. z o.o. z/s przy ul. Kościelnej 4 w Czarnej Białostockiej, z dnia 16 czerwca 2021 r.

 • Obwieszczenie

  2021-07-08 12:00:41

  Obwieszczenie o o wydaniu w dniu 08 lipca 2021 roku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie z budową drogi gminnej ul. Młynowa – Machnacz – granica gminy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

 • Obwieszczenie

  2021-07-06 13:17:11

  Obwieszczenie o wydaniu w dniu 06 lipca 2021 roku decyzji w sprawie zmiany wydanej w dniu 08 lipca 2016 r., znak: RI.6220.9.2015, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji polegającej na budowie instalacji do pirolizy opon i krakingu plastików w istniejącym budynku na nieruchomości położonej w Czarnej Białostockiej Nr ewidencyjny działki 1578/62 (po podziale 1578/155), na wniosek firmy Ekosplit Sp. z o.o., ul. Fabryczna 7/23, 16-020 Czarna Białostocka z dnia 09 listopada 2019 r.

 • Zawiadomienie

  2021-07-01 12:09:37

  Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji polegającej na przebudowie z budową drogi gminnej ul. Młynowa – Machnacz – granica gminy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w związku z wnioskiem Gminy Czarna Białostocka, z dnia 06 maja 2021 r.

 • Obwieszczenie

  2021-06-30 13:36:37

  Obwieszczenie o wydaniu w dniu 30 czerwca 2021 roku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dróg na osiedlu Zielonym w Czarnej Białostockiej – ul. Różana, Wierzbowa, Jodłowa, Olchowa, Gajowa, Akacjowa, Bromboszcza, Tulipanów, Chabrowa, Makowa, Zielona oraz droga na dz. 1887 i sięgacz na dz. 426.

 • Zawiadomienie

  2021-06-24 13:47:48

  Zawiadomienie o wszczęciu w dniu 16 czerwca 2021 r. na żądanie firmy Instalbud Sp. z o.o., ul. Kościelna 4, 16-020 Czarna Białostocka, postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji polegającej na rozbudowie istniejącego zakładu produkcji elementów stalowych na nieruchomościach położnych w Czarnej Białostockiej Nr ewid. gruntów 177, 178, 179, obręb Czarna Białostocka.

 • Zawiadomienie

  2021-06-22 09:45:04

  Zawiadomienie o wystąpieniu w dniu 22 czerwca 2021 roku do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku i Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku o wyrażenie opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu odpadów, posadowieniu i eksploatacji instalacji kruszarki gruzu, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i organizacją miejsca gromadzenia frakcji kruszonej w obrębie funkcjonującego zakładu na działce o nr ewid. 1578/61 obręb 44 Czarna Białostocka powiat białostocki, woj. Podlaskie”, w związku z wnioskiem firmy Pureco s.c., ul. Chabrowa 10, 16-020 Czarna Białostocka reprezentowanej przez pełnomocnika M. Środowisko Małgorzata Michalewicz, ul. Krucza 5/1 lok. 10, 15-346 Białystok, z dnia 02 czerwca 2021 r.

 • Obwieszczenie

  2021-06-22 09:41:31

  Obwieszczenie o wydaniu w dniu 17 maja 2021 roku postanowienia w przedmiocie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 7 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z infrastrukturą techniczną na nieruchomości Nr geod. 170/2 w obrębie geod. Czarna Wieś Kościelna, w związku z wnioskiem Pana Zbigniewa Misiewicza zam. Czarna Białostocka, z dnia 16 kwietnia 2021 r.

 • Zawiadomienie

  2021-06-16 11:51:57

  Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji polegającej na przebudowie dróg na osiedlu Zielonym w Czarnej Białostockiej – ul. Różana, Wierzbowa, Jodłowa, Olchowa, Gajowa, Akacjowa, Bromboszcza, Tulipanów, Chabrowa, Makowa, Zielona oraz droga na dz. 1887 i sięgacz na dz. 426.

 • Zawiadomienie

  2021-05-20 10:52:29

  Zawiadomienie o o wystąpieniu w dniu 20 maja 2021 roku do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku i Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku o wyrażenie opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie dróg na osiedlu Zielonym w Czarnej Białostockiej – ul. Różana, Wierzbowa, Jodłowa, Olchowa, Gajowa, Akacjowa, Bromboszcza, Tulipanów, Chabrowa, Makowa, Zielona oraz droga na dz. 1887 i sięgacz na dz. 426, w związku z wnioskiem Gminy Czarna Białostocka.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Skorulski

Data wytworzenia: 2016-10-07

Wprowadzający: Wojciech Skorulski

Modyfikujący: Wojciech Skorulski

Data modyfikacji: 2016-10-07

Opublikował: Wojciech Skorulski

Data publikacji: 2016-10-07