Obwieszczenie

Obwieszczenie o wydaniu w dniu 04 marca 2020 roku postanowienia w przedmiocie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do pirolizy opon i krakingu plastików w istniejącym budynku na nieruchomości położonej w Czarnej Białostockiej Nr ewidencyjny działki 1578/62, w związku z wnioskiem firmy „Ekosplit” Sp. z o.o., ul. Fabryczna 7/23, 16-020 Czarna Białostocka.

Czarna Białostocka, dn. 04 marca 2020 roku

 RI.6220.9.2015

 OBWIESZCZENIE

Burmistrza Czarnej Białostockiej

Zgodnie z art. 61 § 4 k.p.a. (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 j.t.) zawiadamia się, o wydaniu w dniu 04 marca 2020 roku postanowienia w przedmiocie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do pirolizy opon i krakingu plastików w istniejącym budynku na nieruchomości położonej w Czarnej Białostockiej Nr ewidencyjny działki 1578/62, w związku z wnioskiem firmy „Ekosplit” Sp. z o.o., ul. Fabryczna 7/23, 16-020 Czarna Białostocka, z dnia 08 listopada 2019 r. o zmianę wydanej w dniu 08 lipca 2016 r., znak: RI.6220.9.2015, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji polegającej na budowie instalacji do pirolizy opon i krakingu plastików w istniejącym budynku na nieruchomości położonej w Czarnej Białostockiej Nr ewidencyjny działki 1578/62.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej (http://bip.um.czarnabialostocka.wrotapodlasia.pl) oraz wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej.

Burmistrz Czarnej Białostockiej

mgr Jacek Chrulski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Piotr Kupiński

Data wytworzenia: 2020-03-04

Wprowadzający: Piotr Kupiński

Modyfikujący: Piotr Kupiński

Data modyfikacji: 2020-03-04

Opublikował: Piotr Kupiński

Data publikacji: 2020-03-04