ZAWIADOMIENIE

Czarna Białostocka, dn. 16 czerwca 2009 roku

RI. 7624-14/09

Z A W I A D O M I E N I E

o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 k.p.a. zawiadamia się, że w dniu 15.02.2009 r. zostało wszczęte na żądanie firmy Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe „BIALEKO”, Fasty ul. Dzikowska 6, 15-694 Białystok postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla inwestycji polegającej na budowie wytwórni mas bitumicznych na nieruchomości Nr geod. 1578/62 w obrębie geod. Czarna Białostocka.

W związku z powyższym informuje się, że w tutejszym Urzędzie w pokoju Nr 14 strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski

Wprowadzający: Urząd Miejski

Data modyfikacji: 2009-07-15

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2009-07-15