Zawiadomienie

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji polegającej na przebudowie dróg na osiedlu Zielonym w Czarnej Białostockiej – ul. Różana, Wierzbowa, Jodłowa, Olchowa, Gajowa, Akacjowa, Bromboszcza, Tulipanów, Chabrowa, Makowa, Zielona oraz droga na dz. 1887 i sięgacz na dz. 426.

Czarna Białostocka, dn. 16 czerwca 2021 roku

 RI.6220.6.2021

 Z A W I A D O M I E N I E

 Burmistrz Czarnej Białostockiej działając na podstawie z art. 10 § 1 k.p.a. (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) informuje o zakończeniu postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji polegającej na przebudowie dróg na osiedlu Zielonym w Czarnej Białostockiej – ul. Różana, Wierzbowa, Jodłowa, Olchowa, Gajowa, Akacjowa, Bromboszcza, Tulipanów, Chabrowa, Makowa, Zielona oraz droga na dz. 1887 i sięgacz na dz. 426, w związku z wnioskiem gminy Czarna Białostocka, z dnia 06 maja 2021 r.

W związku z powyższym informuje się, że w Urzędzie Miejskim w Czarnej Białostockiej, w pokoju Nr 202, strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej (https://bip-umczarnabialostocka.wrotapodlasia.pl) oraz wywieszenia na tablicy ogłoszeniowej w siedzibie Urzędu. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 7 dni od daty dokonania w/w czynności.

Burmistrz Czarnej Białostockiej

mgr Jacek Chrulski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Piotr Kupiński

Data wytworzenia: 2021-06-16

Wprowadzający: Piotr Kupiński

Modyfikujący: Piotr Kupiński

Data modyfikacji: 2021-06-16

Opublikował: Piotr Kupiński

Data publikacji: 2021-06-16