ZAWIADOMIENIE

Czarna Białostocka, dn. 21 października 2016 roku

 RI.6220.9.2016

  OBWIESZCZENIE

Burmistrza Czarnej Białostockiej

 Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.), zawiadamia się o wydaniu w dniu 21 października 2016 roku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu wytwórczego – małego browaru o zdolności wytwórczej wynoszącej około 200 hl miesięcznie na działce Nr geod. 1142/13 w Czarnej Białostockiej, stosownie do wszczętego w dniu 09 września 2016 r. postępowania o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowań realizacji inwestycji, na wniosek firmy Zakład Stolarki Tadeusz Waszczuk, z/s w Wasilkowie z dnia 08 września 2016 r.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej (www.bip.czarnabialostocka.pl), internetowych bazach danych dostępnych pod adresami: www.wykaz.ekoportal.pl i www.bazaoos.gdos.gov.pl.

Burmistrz Czarnej Białostockiej

mgr Jacek Chrulski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Jacek Chrulski

Wprowadzający: Piotr Kupiński

Modyfikujący: Piotr Kupiński

Data modyfikacji: 2016-11-08

Opublikował: Piotr Kupiński

Data publikacji: 2016-11-08