OBWIESZCZENIE

Czarna Białostocka, dn. 14 czerwca 2017 roku

 RI.6220.8.2017

 

 OBWIESZCZENIE

Burmistrza Czarnej Białostockiej o wystąpieniu do organów opiniujących

 Zgodnie z art. 61 § 4 k.p.a. zawiadamia się, o wystąpieniu w dniu 14 czerwca 2017 roku do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku o wyrażenie opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali tartacznej i innych obiektów będących częścią składową tartaku o zdolności produkcyjnej nie mniejszej niż 10 000 m3 drewna na rok, w związku z wnioskiem firmy „DAK-POL” Zakład Drzewny w Czarnej Białostockiej Sp. z o.o., ul. Tartaczna 7, 16-020 Czarna Białostocka, z dnia 31 maja 2017 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji w/w inwestycji.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej (www.bip.czarnabialostocka.pl) oraz wywieszenie na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej.

Burmistrz

mgr Jacek Chrulski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Jacek Chrulski

Wprowadzający: Piotr Kupiński

Modyfikujący: Piotr Kupiński

Data modyfikacji: 2017-06-14

Opublikował: Piotr Kupiński

Data publikacji: 2017-06-14