Zawiadomienie

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji polegającej na „Budowie ulic na osiedlu „Pierekały” w Czarnej Białostockiej: Brzozowej, Jesionowej, Klonowej, Dębowej, Grabowej i Świerkowej”, w związku z wnioskiem Gminy Czarna Białostocka, ul. Torowa 14A, 16-020 Czarna Białostocka, z dnia 29 listopada 2019 r.

Czarna Białostocka, dn. 09 stycznia 2020 roku

 RI.6220.8.2019

 Z A W I A D O M I E N I E

 

Burmistrz Czarnej Białostockiej działając na podstawie z art. 10 § 1 k.p.a. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) informuje o zakończeniu postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji polegającej na „Budowie ulic na osiedlu „Pierekały” w Czarnej Białostockiej: Brzozowej, Jesionowej, Klonowej, Dębowej, Grabowej i Świerkowej”, w związku z wnioskiem Gminy Czarna Białostocka, ul. Torowa 14A, 16-020 Czarna Białostocka, z dnia 29 listopada 2019 r.

W związku z powyższym informuje się, że w Urzędzie Miejskim w Czarnej Białostockiej, w pokoju Nr 202, strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej (http://bip.um.czarnabialostocka.wrotapodlasia.pl) oraz internetowych bazach danych dostępnych pod adresami: www.wykaz.ekoportal.pl i bazaoos.gdos.gov.pl.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia, ogłoszenia lub udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej (http://bip.um.czarnabialostocka.wrotapodlasia.pl).

Burmistrz Czarnej Białostockiej

mgr Jacek Chrulski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Piotr Kupiński

Data wytworzenia: 2020-01-09

Wprowadzający: Piotr Kupiński

Modyfikujący: Piotr Kupiński

Data modyfikacji: 2020-01-09

Opublikował: Piotr Kupiński

Data publikacji: 2020-01-09