Zawiadomienie

Zawiadomienie o wystąpieniu w dniu 05 lutego 2020 roku do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku i Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku o wyrażenie opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie 5 budynków mieszkalnych jednorodzinnych” na nieruchomości Nr geod. 51/5 we wsi Oleszkowo, w związku z wnioskiem Pana Dawida Kresso, zam. Czarna Białostocka, z dnia 28 stycznia 2020 r.

Czarna Białostocka, dn. 05 lutego 2020 roku

 RI.6220.3.2020

 ZAWIADOMIENIE

Burmistrza Czarnej Białostockiej o wystąpieniu do organów opiniujących

 Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 k.p.a. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) oraz art. 64, art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) zawiadamia się, o wystąpieniu w dniu 05 lutego 2020 roku do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku i Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku o wyrażenie opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie 5 budynków mieszkalnych jednorodzinnych” na nieruchomości Nr geod. 51/5 we wsi Oleszkowo, w związku z wnioskiem Pana Dawida Kresso, zam. Czarna Białostocka, z dnia 28 stycznia 2020 r.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej (www.bip.czarnabialostocka.pl) oraz wywieszenie na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej.

Burmistrz Czarnej Białostockiej

mgr Jacek Chrulski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Piotr Kupiński

Data wytworzenia: 2020-02-05

Wprowadzający: Piotr Kupiński

Modyfikujący: Piotr Kupiński

Data modyfikacji: 2020-02-05

Opublikował: Piotr Kupiński

Data publikacji: 2020-02-05