Zawiadomienie

Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 k.p.a. (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) oraz art. 64, art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) zawiadamia się, o wystąpieniu w dniu 24 lipca 2020 roku do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku i Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku o wyrażenie opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia.

Czarna Białostocka, dn. 24 lipca 2020 roku

 RI.6220.10.2020

  ZAWIADOMIENIE

Burmistrza Czarnej Białostockiej o wystąpieniu do organów opiniujących

 Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 k.p.a. (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) oraz art. 64, art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) zawiadamia się, o wystąpieniu w dniu 24 lipca 2020 roku do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku i Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku o wyrażenie opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu punktu do zbierania złomu i innych odpadów na nieruchomości Nr geod. 1594/10 w obrębie geod. Czarna Białostocka, w związku z wnioskiem Firmy Handlowej „Sakowicz” Grzegorz Sakowicz z/s w Czarnej Białostockiej, z dnia 02 lipca 2020 r.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej (http://bip.um.czarnabialostocka.wrotapodlasia.pl/) oraz wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej.

Burmistrz Czarnej Białostockiej

mgr Jacek Chrulski

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Piotr Kupiński

Data wytworzenia: 2020-07-24

Wprowadzający: Piotr Kupiński

Modyfikujący: Piotr Kupiński

Data modyfikacji: 2020-07-24

Opublikował: Piotr Kupiński

Data publikacji: 2020-07-24