Obwieszczenie o wydaniu decyzji GP.6733.16.2020

Czarna Białostocka, dn. 26 sierpnia 2020 r.

 

GP.6733.16.2020

 

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

          Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) zawiadamia się, że dnia 26 sierpnia 2020 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, znak: GP.6733.16.2020, na przedsięwzięcie pn.: budowa kontenerowej stacji transformatorowej, budowa elektroenergetycznych linii kablowych średniego napięcia 15kV oraz budowa sieci niskiego napięcia 0,4 kV w pobliżu projektowanej stacji transformatorowej SN/nN, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych: 109/3, 109/4, 110/2 i 148/1, położonych w obrębie geodezyjnym Oleszkowo i na działkach o numerach ewidencyjnych: 31, 16, 17/1, położonych w obrębie geodezyjnym Lacka Buda, gm. Czarna Białostocka.

            W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia (tj. od dnia 26 sierpnia 2020 r. do dnia 09 września 2020 r.) można zapoznać się z wydaną decyzją w Urzędzie Miejskim w Czarnej Białostockiej, ul. Torowa 14 A, numer tel. 85 713 13 47; adres mailowy: um@czarnabialostocka.pl.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Beata Abramowicz

Data wytworzenia: 2020-08-26

Wprowadzający: Beata Abramowicz

Modyfikujący: Beata Abramowicz

Data modyfikacji: 2020-08-26

Opublikował: Beata Abramowicz

Data publikacji: 2020-08-26