Informacja pokontrolna z kontroli doraźnej projektu "Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Gminie Czarna Białostocka"

Przedmiotowy zakres kontroli

Sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu "Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w Gminie Czarna Białostocka" nr projektu WND-RPPD.05.04.02-20-0006/16, w szczególności zasad przyznawania wsparcia mieszkańcom, realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD.05.04.02-20-0006/16-00 zawartej 21 kwietnia 2017 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna Działania 5.4 Strategie niskoemisyjne Poddziałania 5.4.2 Strategie niskoemisyjne BOF, dofinansowanego ze środków publicznych.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski

Data wytworzenia: 2017-10-27

Wprowadzający: Wojciech Skorulski

Modyfikujący: Wojciech Skorulski

Data modyfikacji: 2017-10-27

Opublikował: Wojciech Skorulski

Data publikacji: 2017-10-27