Informacja pokontrolna - Termomedernizacja budynków Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Czajkowskiego w Czarnej Białostockiej

Sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu „Termomodemizacja budynków Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Czajkowskiego w Czarnej Białostockiej” nr projektu WND- RPPD.05.03.01-20-0066/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna Działania 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej Poddziałania 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne, dofinansowanego ze środków publicznych.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Marszałkowski

Data wytworzenia: 2018-05-21

Wprowadzający: Wojciech Skorulski

Modyfikujący: Wojciech Skorulski

Data modyfikacji: 2018-05-23

Opublikował: Wojciech Skorulski

Data publikacji: 2018-05-23