Informacja Pokontrolna z kontroli realizacja projektu nr WND-RPPD.05.04.02-20-000116 pn. Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Czarna Białostocka

Przedmiotowy zakres kontroli

Sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu „Realizacja planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Czarna Białostocka” nr WND-RPPD.05.04.02-20-0001/16 realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPPD. 05.04.02-20-0001/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna Działania 5.4 Strategie niskoemisyjne Poddziałania 5.4.2 Strategie niskoemisyjne BOF, dofinansowanego ze środków publicznych.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Miejski

Data wytworzenia: 2018-03-06

Wprowadzający: Wojciech Skorulski

Modyfikujący: Wojciech Skorulski

Data modyfikacji: 2018-05-10

Opublikował: Wojciech Skorulski

Data publikacji: 2018-05-10