Wystąpienie pokontrolne dotyczace wykorzystania dotacji celowej na Zadanie „Budowa drogi gminnej Nr 104909B - ul. Świerkowa w Czarnej Białostockiej - etap I”

Zespół kontrolujący zbadał prawidłowość wykorzystania dotacji celowej na Zadanie „Budowa drogi gminnej Nr 104909B - ul. Świerkowa w Czarnej Białostockiej - etap I”, zrealizowane w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”, zgodnie z umową nr 22G/2017 z dnia 27 czerwca 2017 roku oraz Aneksem nr 1 do umowy z dnia 11 października 2017 roku zawartym pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Gminą Czarna Białostocka. Kontrolą objęto okres od 15 września 2016 roku (data złożenia wniosku o dofinansowanie) do 5 października 2018 roku (termin kontroli na miejscu realizacji Zadania).

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Urszula Marta Czarnecka

Data wytworzenia: 2018-11-09

Wprowadzający: Wojciech Skorulski

Modyfikujący: Wojciech Skorulski

Data modyfikacji: 2018-11-15

Opublikował: Wojciech Skorulski

Data publikacji: 2018-11-15