Protokół z kontroli dotyczącej prawnej ochrony pracy w tym technicznego bezpieczeństwa pracy.

Kontrola problemowa dotycząca ustalenia stanu przestrzegania przez pracodawcę wybranych przepisów dotyczących prawnej ochrony pracy w tym technicznego bezpieczeństwa pracy, w szczególności: stosunku pracy, czasu pracy, wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy, urlopów wypoczynkowych, profilaktycznych badań lekarskich, szkoleń z zakresu bhp.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: PIP

Data wytworzenia: 2019-06-28

Wprowadzający: Wojciech Skorulski

Modyfikujący: Wojciech Skorulski

Data modyfikacji: 2019-07-05

Opublikował: Wojciech Skorulski

Data publikacji: 2019-07-05