Uchwała Nr I/2/02

Uchwała Nr I /2/02

Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej

z dnia 18 listopada 2002r.

 

 

w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej.

 


 

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984) oraz § 13 pkt. 2 Statutu Gminy Czarna Białostocka, uchwalonego uchwałą Nr XI/55/99 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 8 czerwca 1999 r. opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia 30 lipca 1999 roku Nr 24 poz. 372 Rada Miejska w Czarnej Białostockiej, uchwala co następuje :

 

§ 1

 

Stwierdza się wybór w głosowaniu tajnym radnych Adama Kamińskiego

i Andrzeja Tracewicza na Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej zgodnie z protokółem Komisji Skrutacyjnej, stanowiącym załącznik do uchwały.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

icon Zał do uchwały nr 2 (106.1 kB 2009-04-01 10:29:20)

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Lulkiewicz

Wprowadzający: Tomasz Lulkiewicz

Data modyfikacji: 2009-03-11

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2009-03-11