Uchwala Nr I/3/02

Uchwala Nr I/3/02

Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej

z dnia 18 listopada 2002 r.

w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Czarnej Białostockiej

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. z 2002 r. Nr 23 poz. 220; Nr 62 poz. 558; Nr 113 poz. 984) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 61, poz. 707 zm. z 2001 r. Nr 34, poz. 392; z 2002 r. Nr 157 poz. 1308) Rada Miejska w Czarnej Białostockiej uchwala co następuje:

§1

Ustala się Panu Tadeuszowi Matejko - Burmistrzowi Czarnej Białostockiej:

-         wynagrodzenie miesięczne wg XX kategorii zaszeregowania w kwocie 3.600,00 zł;

-         stawkę dodatku funkcyjnego - 155 % w kwocie 1.100,50 zł;

-         dodatek za wieloletnią pracę - 12 % w kwocie 432,00 zł. (od dnia 01.07.2003 - 13 %)

 

§2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 

 

Przewodniczący Rady

Piotr Latała

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Lulkiewicz

Wprowadzający: Tomasz Lulkiewicz

Data modyfikacji: 2009-03-23

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2009-03-23