Uchwała Nr I/4/02

Uchwała Nr I/4/02

Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej

z dnia 18 listopada 2002r.

w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej.

 


Na podstawie art.18a ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984) oraz § 16 ust.1 pkt. 1 Statutu Gminy Czarna Białostocka, uchwalonego uchwałą Nr XI/55/99 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 8 czerwca 1999r. opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia 30 lipca 1999 roku Nr 24 poz. 372 Rada Miejska w Czarnej Białostockiej postanawia :

 

§ 1

 

Powołać następujących radnych w skład Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej :

  1. Stanisława Jeromin
  1. Jarosław Kochanowski
  1. Adam Kossakowski
  1. Jan Skarżyński
  1. Jan Targoński

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Lulkiewicz

Wprowadzający: Tomasz Lulkiewicz

Data modyfikacji: 2009-03-11

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2009-03-11