Uchwała Nr I/5/02

Uchwała Nr I/5/02

Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej

z dnia 18 listopada 2002r.

w sprawie powołania członków Komisji Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej.


Na podstawie art. 21 ust.l i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 200Ir. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984) oraz § 16 ust.l pkt. 2, 3 i 4 Statutu Gminy Czarna Białostocka, uchwalonym uchwałą Nr XI/55/99 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 8 czerwca 1999r. opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z dnia 30 lipca 1999 roku Nr 24 poz. 372 Rada Miejska w Czarnej Białostockiej postanawia :

§1

Powołać następujących radnych w skład Komisji ds. Komunalnych, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej :

1.  Jarosław Kochanowski

2.            Józef Popowski

3.            Andrzej Jerzy Dobrowolski

4.            Jan Targoński

5.            Marek Zalewski

§2

Powołać następujących radnych w skład Komisji Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia, Opieki Społecznej, Kultury Fizycznej i Rekreacji Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej :

1.  Dorota Gembala

2.             Andrzej Misiewicz

3.             Stanisława Jeromin

4.             Adam Kamiński

5.             Piotr Szczepan Latała

§3

Powołać następujących radnych w skład Komisji do spraw Ochrony Środowiska, Tury styki, Rolnictwa i Leśnictwa Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej :

1.  Andrzej Tracewicz

2.             Jacek Sakowicz

3.             Adam Kossakowski

4.             Witold Siedlecki

5.             Jan Skarżyński

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia

 

 

Przewodniczący Rady

Piotr  Latała

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Lulkiewicz

Wprowadzający: Tomasz Lulkiewicz

Data modyfikacji: 2009-03-26

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2009-03-26