Uchwala Nr III/29/02

Uchwala Nr III/29/02

Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej

z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej powołania komisji doraźnej do zmian w Statucie Gminy.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 1 w związku z art. 21 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 z 2002 r.) uchwala się , co następuje:

§1

W uchwale Nr II/16/02 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie powołania komisji doraźnej do zmian w Statucie Gminy, wprowadza się następującą zmianę:

wykreśla się w § 1 w ust. 1 pkt 7 i 8.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Skorulski

Wprowadzający: Wojciech Skorulski

Data modyfikacji: 2009-06-02

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2009-06-02