Uchwała Nr III/30/02

Uchwała Nr III/30/02

Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej

z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie zastosowania umownej stawki oprocentowania przy sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym.


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001r. oraz Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984 z 2002 r.) i art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 46, poz. 543 z 2000r. Dz. U. Nr 6, poz. 70, Dz. U. Nr 129, poz. 1447 z 2001r. Dz. U. Nr 154, poz. 1800, Dz. U. Nr 25, poz. 253 z 2002r. Dz. U. Nr 74, poz. 676, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 126, poz. 1070) uchwala się, co następuje:

§1

Ustala się umowną stawkę oprocentowania w wysokości 0,5% przy sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym, która stanowi część przyległą z gruntami nabywcy, dla poprawienia warunków zagospodarowania już posiadanej działki położonej przy ul. Torowej w Czarnej Białostockiej oznaczonej nr geodezyjnym 1059/22 o pow. 262 m2 zbywanej za cenę 2.618 zł na rzecz: Rafalczyk Ewy i Łozowickiego Jerzego oraz nr geodezyjnym 1059/23 o pow. 283 m2 zbywanej za cenę 2.828 zł na rzecz : Andruszewicz Jolanty i Zbigniewa.

§2

 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnej Białostockiej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Skorulski

Wprowadzający: Wojciech Skorulski

Data modyfikacji: 2009-06-02

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2009-06-02