Uchwała Nr III/33/02

Uchwała Nr III/33/02

Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej

z dnia 30 grudnia 2002 r.

w sprawie powołania Sekretarza gminy.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r.; Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 z 2002 r.) oraz art. 2 pkt 3, art. 4 pkt 2a ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 142, poz. 1593 z 2001 r.; Nr 113, poz. 984 z 2002 r.) i art. 68, 682 i 69 Kodeksu pracy uchwala się, co następuje:

§1

Na wniosek Burmistrza Czarnej Białostockiej powołać Panią Elżbietę Irenę Malinowską z dniem 1 stycznia 2003 r. na stanowisko Sekretarza gminy.

§2

Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w imieniu Urzędu Miejskiego w stosunku do Sekretarza gminy wykonuje Burmistrz Czarnej Białostockiej.

§3

Niniejszą uchwałę należy doręczyć Pani Elżbiecie Irenie Malinowskiej, jako potwierdzenie dokonanego powołania na stanowisko Sekretarza gminy.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Skorulski

Wprowadzający: Wojciech Skorulski

Data modyfikacji: 2009-06-02

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2009-06-02