Uchwała Nr IV/40/03

Uchwała Nr IV/40/03

Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej

z dnia 28 stycznia 2003r.

w  sprawie  powołania przedstawiciela Gminy Czarna Białostocka do Komisji Rewizyjnej w Związku Gmin „ Czyste Środowisko ".


 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. Nr 142, poz.1591 z 2001 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 z 2002 r. oraz § 22 ust. 2 Statutu Związku Gmin „Czyste Środowisko) uchwala się, co następuje:

§1

Postanawia się powołać Jacka Sakowicza przedstawiciela Gminy Czarna Białostocka do Komisji Rewizyjnej w Związku Gmin „Czyste Środowisko".

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnej Białostockiej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Wojciech Skorulski

Wprowadzający: Wojciech Skorulski

Data modyfikacji: 2009-06-02

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2009-06-02