OGŁOSZENIE o SPRZEDAŻY w trybie składania ofert w formie pisemnej

OGŁOSZENIE o SPRZEDAŻY

w trybie składania ofert w formie pisemnej

 

Burmistrz Czarnej Białostockiej ogłasza, że do dnia 15 lipca 2013r. do godz. 15.30 można składać w formie pisemnej oferty na nabycie majątku ruchomego w postaci:

1. Samochodu ciężarowego – Lublin 332212 furgon, nr rej. BIP 7051, rok produkcji 1999 wraz z radiem samochodowym PRESTIGE, cena wywoławcza - 1.500,00 zł,

Pojazd można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00 w Przedsiębiorstwie Komunalnym w Czarnej Białostockiej Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 62, 16-020 Czarna Białostocka.

2. Traktorka – kosiarki (niesprawny), cena wywoławcza - 500,00 zł,

Sprzęt można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 13.00 w Hali Sportowej przy ul. Konopnickiej 7 w Czarnej Białostockiej, 16-020 Czarna Białostocka.

3. Mikrociągnika MT-8-070 (niesprawny), rok produkcji 1993, cena wywoławcza – 500,00 zł

Sprzęt można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 14.00 na terenie Targowicy Miejskiej ul. Sienkiewicza 1, 16-020 Czarna Białostocka

poprzez:

- Osobiste złożenie oferty w sekretariacie Urzędu Miejskie, ul. Traugutta 2, 16-020 Czarna Białostocka lub,

- Za pośrednictwem fax na nr 85 7 13 13 49 lub,

- Za pośrednictwem poczty e’mail na adres: um@czarnabialostocka.pl

 

Złożona oferta powinna zawierać:

1) Imię , nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta oraz o ile posiada nr tel. Kontaktowego,

2) Oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,

3) Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem mienia ruchomego lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.

4) Zobowiązanie związania ofertą przez okres 14 dni roboczych od końcowego terminu składania ofert.

Komisja odrzuca ofertę, jeżeli:

1) Została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu,

2) Nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa powyżej lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

O odrzuceniu oferty komisja niezwłocznie zawiadamia oferenta drogą telefoniczną lub adekwatną do sposobu złożenia oferty lub za pośrednictwem poczty polskiej na adres o ile złożona oferta go zawiera.

Umowa sprzedaży zostanie zawarta w dniu zakupu. Zakupione mienie ruchome Nabywca odbiera osobiście lub za pośrednictwem osoby (firmy) upoważnionej na własny koszt. Wymagane pisemne upoważnienie potwierdzone przez notariusza.

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Tadeusz Matejko

Wprowadzający: Tadeusz Matejko

Data modyfikacji: 2013-06-27

Opublikował: Wojciech Skorulski

Data publikacji: 2013-06-27