Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 10 maja 2021 r.

Informuję o posiedzeniu Komisji Skarg Wniosków i Petycji w dniu 10 maja 2021 r. (poniedziałek) o godz. 15:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej przy ul. Torowej 14A.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.
  2. Podjęcie rozstrzygnięcia Komisji w sprawie wniosku z dnia 11 marca 2021 r. dotyczącego eliminacji glifosatu z żywności.
  3. Analiza skargi Mieszkańca z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie niewywiązywania się Gminy z obowiązku wywozu śmieci.
  4. Sprawy różne.
  5. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Kamil Tomaszewski

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Rada Miejska

Data wytworzenia: 2021-05-06

Wprowadzający: Bożena Kucharewicz

Modyfikujący: Bożena Kucharewicz

Data modyfikacji: 2021-05-07

Opublikował: Bożena Kucharewicz

Data publikacji: 2021-05-07