ZARZĄDZENIE NR 01c/03

ZARZĄDZENIE NR 1c/03

BURMISTRZA CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

z dnia 09 stycznia 2003 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do wyboru oferty na bieżące utrzymanie dróg

w mieście i gminie Czarna Białostocka w 2003 roku.


§ 1

Powołuję komisję przetargową do wyboru najkorzystniejszej oferty na bieżące utrzymanie dróg i ulic w gminie Czarna Białostocka w 2003 roku w składzie:

  1. Antoni Cilwicki - przewodniczący
  2. Agnieszka Tarkawian - członek
  3. Barbara Piechowska - członek

§ 2

Do zadań komisji należy:

  • zapoznania się z warunkami zamówienia,
  • otwarcie ofert,
  • sporządzenie protokółu z przetargu i przedłożenie go do akceptacji Burmistrzowi Czarnej Białostockiej,
  • dokonanie wyboru nowego oferenta w przypadku nie podpisania umowy przez oferenta który przetarg wygrał.

§ 3

Komisja rozpoczyna pracą z dniem powołania.

BURMISTRZ

mgr Tadeusz Matejko

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Tadeusz Matejko

Wprowadzający: Tadeusz Matejko

Data modyfikacji: 2009-12-11

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2009-12-11