ZARZĄDZENIE NR 08/03

ZARZĄDZENIE NR 8/03

BURMISTRZA CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

z dnia 14.03.2003 r.

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargu nieograniczonego

działki nr 1578/5 położonej w Czarnej Białostockiej przy ulicy Fabrycznej

zabudowanej halami produkcyjnymi /W-3/


§ 1

Powołuję Komisję do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego w poniższym składzie:

  1. Rutkowski Józef - przewodniczący Komisji
  2. Cilwicki Antoni - członek Komisji
  3. Tatkawian Agnieszka - członek Komisji

§ 2

Przetarg zgodnie z ogłoszonymi zasadami odbędzie się w dniu 26.03.2003 r.

o god. 10-tej w Urzędzie Miejskim w Czarnej Białostockiej ul. Traugutta 2.

§ 3

Komisja po przeprowadzonym przetargu i podpisaniu protokołu ulega

rozwiązaniu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr Tadeusz Matejko

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Tadeusz Matejko

Wprowadzający: Tadeusz Matejko

Data modyfikacji: 2009-12-11

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2009-12-11