ZARZĄDZENIE NR 09/03

ZARZĄDZENIE NR 9/03

BURMISTRZA CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

z dnia 25 marca 2003 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2002 r.


Na podstawie § 8 Uchwały Rady Miejskiej Nr. XLIII/274/02 oraz art. 136. ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 1998r. Nr 155, poz. 1014, z 1999r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778, Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251, Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2002 rok, według którego:

 1. plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi zł. 15.533.479,- zaś
  wykonanie w wysokości zł 12.953.383,- zgodnie z załączonym załącznikiem
  nr 1,
 2. plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi zł 15.113.341,- zaś
  wykonanie w wysokości zł 12.517.909,- zgodnie z załączonym załącznikiem
  nr 2.

§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 należy niezwłocznie przekazać:

 1. Radzie Miejskiej w Czarnej Białostockiej,
 2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 marca 2003 r. i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

BURMISTRZ

mgr Tadeusz Matejko

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Tadeusz Matejko

Wprowadzający: Tadeusz Matejko

Data modyfikacji: 2009-12-10

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2009-12-10