ZARZĄDZENIE NR 10/03

ZARZĄDZENIE NR 10/03

BURMISTRZA CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

z dnia 31 marca 2003 r.

w sprawie: przyjęcia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na

I kwartał 2003 roku.


Na podstawie art. 29, ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778, Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251, Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 125, poz. 1368, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368, Nr 145 poz. 163, Nr 41 poz. 365, Nr 74 poz. 676) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy na I kwartał 2003 r. - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Harmonogram o którym mowa w § 1 podlega przekazaniu do realizacji podległym jednostkom gminy.

§ 3. Zarządzenie obowiązuje od 01 stycznia 2003 roku.

BURMISTRZ

mgr Tadeusz Marejko

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Tadeusz Matejko

Wprowadzający: Tadeusz Matejko

Data modyfikacji: 2009-12-10

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2009-12-10