ZARZĄDZENIE NR 11/03

ZARZĄDZENIE NR 11/03

BURMISTRZA CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

z dnia 31 marca 2003 r.

w sprawie: zmian w budżecie w roku 2003.


Na podstawie art. 128, ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 rogu o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778, Nr 110, poz. 1255, z 2000r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251, Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 125, poz. 1368, nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368, Nr 145 poz. 1623, Nr 41 poz. 365, Nr 74 poz. 676) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększam plan dochodów o kwotę zł 65.967, - w tym:

 1. Dział 853 rozdział 85315 § 203 o kwotę zł. 42.727,-
  - dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych w I kw. 2003 r.
 2. Dział 853 rozdział 85395 § 203 o kwotę zł. 23.240,-
  -
  dofinansowanie dożywiania uczniów

§ 2. Zwiększam plan wydatków o kwotę zł 65.967,-

 1. Dział 853 rozdział 85315 § 3110 o kwotę zł. 42.727,-
  - zwiększenie wypłat dodatków mieszkaniowych
 2. Dział 853 rozdział 85395 o kwotę zł 23.240,- w tym:
  § 3110 - 18.240,00 - zwiększam wydatki na dożywianie uczniów

  § 4210 - 5.000,00 - na utworzenie punktów wydawania posiłków

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

 1. Plan dochodów ogółem zł 13.674.340,-
 2. Plan wydatków ogółem 13.682.814,-
 3. Dochody budżetowe w kwocie zł 991.526,- przeznaczam na spłatę rat kredytów i pożyczek.
 4. Deficyt budżetowy w wysokości zł 1.000.000,- zostanie pokryty z kredytu długoterminowego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr Tadeusz Matejko

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Tadeusz Matejko

Wprowadzający: Tadeusz Matejko

Data modyfikacji: 2009-12-10

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2009-12-10