ZARZĄDZENIE NR 15/03

ZARZĄDZENIE NR 15/03

BURMISTRZA CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

z dnia 29 kwietnia 2003 roku

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do dokonania wyboru

bezrobotnych w celu zatrudnienia przy robotach publicznych organizowanych

w Gminie Czarna Białostocka w 2003 roku


§ 1

Powołuję Komisję do dokonania wyboru bezrobotnych w celu zatrudnienia przy robotach publicznych organizowanych w Gminie Czarna Białostocka.

§ 2

W skład Komisji powołuje się:

  1. Elżbieta Malinowska - przewodnicząca Komisji
  2. Mariusz Stepaniuk - członek Komisji
  3. Tatiana Kuma - członek Komisji
  4. Bożena Kucharewicz - sekretarz Komisji

§ 3

Komisja rozpoczyna pracę z dniem powołania, a kończy z dniem zakończenia robót publicznych w 2003 r.

§ 4

Zobowiązuje się członków Komisji do rzetelnego i obiektywnego wykonania powierzonych im czynności, kierując się posiadaną wiedzą i doświadczeniem, mając na względzie potrzebę prawidłowego wykonania zadań inwestycyjnych.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisanie.

BURMISTRZ

mgr Tadeusz Matejko

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Tadeusz Matejko

Wprowadzający: Tadeusz Matejko

Data modyfikacji: 2009-12-10

Opublikował: Administrator Systemu

Data publikacji: 2009-12-10